ADRESA
 • UBYTKO-STUPVA
 • Malacká 2716/48a
 • 900 31 Stupava
 • info@ubytko-stupava.sk
 • +421 944 11 00 98
PREVÁDZKOVATEĽ:
 • OPERATON s. r. o., Malacká 2716/48, 900 31 Stupava
 • IČO: 46 601 619, DIČ: 20 23 48 02 72
STUPAVA
Stupava sa rozprestiera medzi západnými svahmi Malých Karpát a južnou časťou Záhorskej nížiny. Jej nadmorská výška je 174 metrov a nachádza sa na priesečníku 17° 02’ východnej dĺžky a 48° 16’ severnej šírky. Na jej východnej strane sú Malé Karpaty, pokryté listnatými lesmi. Na západnej strane obce je južná časť Záhorskej nížiny. Na západe tvorí hranicu stupavského chotára rieka Morava. Južnú časť Stupavy tvorí samostatná obec Mást, pričlenená k Stupave roku 1953. (Zdroj www.stupava.sk)
SUSEDNÝMI OBCAMI SÚ: 
 • na juhovýchode Marianka a Borinka,
 • na juhu Bratislava - Záhorská Bystrica,
 • na juhozápade Devínska Nová Ves,
 • západným smerom osada Devínske Jazero,
 • na severozápade Zohor a severne Lozorno.
   

Kontaktujte nás