Ubytovňa sa nachádza v severnej časti Mesta Stupava, oblasť Moligrunty nad hradskou.

Je vynikajúco dostupná z ulice Malacká, ktorá je hlavnou spojovacou komunikáciou s okolitými obcami a zároveň tvorí hlavnú ťažiskovú os mestom. Objekt má dobrú dostupnosť na diaľnicu D2 Bratislava – Brno z novej križovatky diaľnice D2 a D4 ako aj zo zjazdu z diaľnice smer Lozorno a zároveň je dobre dostupný po ceste I. triedy Bratislava – Malacky. Areál VW je vzdialený 7 km.

Pri objekte je umiestnené samostatné parkovisko, ktoré je vyhradené pre ubytovaných s kapacitou 15 parkovacích miest. Stavba je riešená ako dvojpodlažná so samostatným vstupom z priľahlého parkoviska. V prízemnej časti sa nachádza recepcia a schodisko, na poschodí sa nachádzajú jednotlivé izby, spojovacia chodba a kuchyňa s jedálňou. Každá izba je dostatočne presvetlená veľkými oknami.
Úplne nové priestory s kapacitou 70 lôžok sú vyhotovené podľa najvyšších štandardov a požiadaviek vyhl. MH SR č.419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Na základe tejto vyhlášky sú izby zaradené do kategórie ***.
Izby sú riešené ako dvoj a trojposteľové, každá s vlastným zázemím a vybavením ako:    
  • kúpeľňa + WC
  • nočné stolíky
  • jedálenský stôl
  • LCD TV 21"
  • FREE WIFI
  • a iné...